OMRON - МЕДИЦИНА
 
МЕРАЧ НА КРВЕН ПРИТИСОК - М1
Мерач на крвен притисок - M1

Oсцилометарски дигитален мерач на крвен притисок и пулс со рачно пумпање и манжетна на надлактица

За повеќе информации >>>

МЕРАЧ НА КРВЕН ПРИТИСОК - MX3
Мерач на крвен притисок - MX3

Oсцилометарски дигитален мерач на крвен притисок и пулс потполно автоматски , со манжетна за на надлактица.

За повеќе информации >>>

МЕРАЧ НА КРВЕН ПРИТИСОК - М4-I
Мерач на крвен притисок - M4-I

Oсцилометарски дигитален мерач на крвен притисок и пулс потполно автоматски со Intelli sence метод на мерење со "fuzzy logic" процесирање , меморирање на 14 последни мерења и манжетна на надлактица

За повеќе информации >>>

МЕРАЧ НА КРВЕН ПРИТИСОК - RX-I
Мерач на крвен притисок - RX-I

Осцилометриски дигитален мерач на крвен притисок и пулс како рачен часовник со Intelli sence метод на мерење со "fuzzy logic" процесирање и меморирање на 7 последни мерења.

За повеќе информации >>>

ПОТРОШЛИВ МАТЕРИЈАЛ ЗА МЕРАЧИ НА КРВЕН ПРИТИСОК
MNZ-M14 - манжетна за M1 и M4.
MNZ-R12 - манжетна за R1 и R2.
MNZ-R3 - манжетна за R3.
PUM-M1 - пумпица за M1.
ИНХАЛАТОР
Инхалатор - CX

CX - компресорски инхалатор со капацитет за лек од 10 ml.

 

За повеќе информации >>>

ПОТРОШЛИВ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНХАЛАТОРИ
CX kit-црево, резервоар, маска и дел за уста.
CX маска-маска за возрасни и деца.
CX детска маска-флексибилна силиконска маска за деца.
CX дел за нос-дел за инхалирање преку нос.
NE-C08/CX-006 - филтерчиња за инхалатор.
ПОТРОШЛИВ МАТЕРИЈАЛ ЗА ГЛУКОМЕТРИ
TTR100 - пакување од 100 тест ленти со код.
TTR50 - пакување од 50 тест ленти со код.
PEN-S - носач во облик на пенкало за ланцети.
LAN100 - пакување од 100 ланцети - иглички за боцкање.
LAN50 - пакување од 50 ланцети - иглички за боцкање.
ЕЛЕКТРО МАСAЖЕР
Електромасажер - E3

E 3-електронски масажер со нискофрекфентни струи.

 

За повеќе информации >>>

ТОПЛОМЕР
Топломер - MC-3B

MC-3B - дигитален топломер за телесна температура со бип сигнал.

За повеќе информации >>>

ПЕДОМЕТАР
Педометар - HJ-102

HJ-102 - мерач на потрошени калории, поминати километри

 

За повеќе информации >>>

МЕРАЧ НА МАСНОТИИ ВО КРВТА
Мерач на маснотии во крвта - BF300

BF 300 - Апарат за определување на количина на маснотии во крвта.

 

За повеќе информации >>>

ГЛУКОМЕТАР
Глукометар - Sensimac

SENSIMAC-дигитален апарат за мерење на нивото на секрет во крвта со LCD touch display, меморирање на 180 мерења, комплет со 50 ленти.

За повеќе информации >>>

горе

e-mail , телефони и факс
менаџмент: nik@nik.com.mk
инженеринг: eng@nik.com.mk
финансии: fin@nik.com.mk
телефони: 02 2461 309, 2461 999
телефакс: 02 2400 858

Дома | Автоматика OMRON | Техничка Заштита | 24HMC Медицинска Опрема | NEWS | Специјална Понуда | Партнери За Ник Системи | Референци | Контакти

 

Nik Sistemi, 2003